Kontaktní údaje

Adresa Judo Bivoj, spolek
Kuncova 1580/1
155 00 Praha
IČO22611924
Bankovní
spojení
Československá obchodní banka
262571057/0300
Předseda
spolku
Daniel Průša
prusa@coafin.cz
Hlavní
trenér juda
Jan Průša
prusa.judo@centrum.cz
Ekonomické
oddělení
Jitka Průšová
prusova@coafin.cz
Co a Fin, s.r.o.
Těšnov 1163/5
110 00 Praha
+420 222 315 932
info@judobivoj.cz
www.judobivoj.cz
facebook.com/judobivoj

Napište nám