Členské příspěvky ve školním roce 2020/2021

Příspěvky řádně uhrazené v 1. pololetí přenášíme v plné výši na 2. pololetí. Věříme, že jsme vás tímto krokem potěšili. Kdo nemá uhrazeno v 1. pololetí žádáme o úhradu.

COAFIN MŠMT Český svaz juda Pražský svaz juda Judo magazín Budo sport CEVIS